Kumpulan Makmal

Senarai Kumpulan Makmal Tahun 3 Umum (SEEE/SKEE 3732) 2023

Senarai Kumpulan Makmal Tahun 3 Khusus Elektrik (SEEE/SKEE 3742) 2023

Senarai Kumpulan Makmal Tahun 3 Khusus Elektronik (SEEL/SKEL 3742) 2023