Makmal Tahun 3 Khusus

PERLAKSANAAN DAN PERJALANAN

SESI MAKMAL TAHUN 3 KHUSUS SKEE 3742


SINOPSIS MAKMAL


Senarai Jadual Makmal SKEE 3742 sesi 20212022 sem 03 boleh di lihat dengan klik menu Jadual Makmal.


1. Perlaksanaan, penilaian dan bahan-bahan makmal tahun 3 khusus boleh dirujuk di SINI.


2. Labsheet makmal sila rujuk portal makmal tahun 3 khusus perdana --> rujuk SINI. 


Perlaksanaan Makmal


TERDAPAT BEBERAPA JENIS LAPORAN TUGASAN


   i)  Individu report dan Group Proposal - sila guna/download template borang laporan individu yang disediakan       bagi melaporkan hasil aktiviti berdasarkan pembahagian tugasan dan diserahkan semasa sesi makmal. Template borang individu report dan group proposal boleh di dapati dari portal 3rd Year Lab perdana, sila klik sini.


   ii) Group report - format report samada bentuk IEEE atau book chapter. Format ditentukan oleh pensyarah. Sample format group report sila klik sini. Dihantar kepada pensyarah dalam tempoh satu minggu setelah tamat ujikaji.


   iii) Individu report, Group Proposal dan Group report SUBMISSION Link -- > klik sini. Individu report dan group report hendaklah di hantar melalui submission link yang di sediakan kepada pensyarah/penyelia masing-masing.PEER REVIEW MAKMAL TAHUN 3 KHUSUS SKEE 3742 SPACE -  Semua ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat penilaian ke atas rakan kumpulan berdasarkan sumbangan kepada kumpulan ketika bersama-sama menyiapkan setiap tugasan/projek. Sila klik link sesi yang berkenaan untuk ke laman Peer Review untuk melakukan penilaian. Penilaian pertama (Peer Review 1) dibuat selepas slot ke-3 hari pertama makmal dan seterusnya, bermakna 4 kali penilaian (Peer Review1 - 4) sepanjang perjalanan makmal.