Daftar Kumpulan

1. Pelajar diberi peluang untuk memilih ahli kumpulan masing-masing. Pastikan semua ahli kumpulan sudah mendaftar untuk subjek ini. 


2. Sila tuliskan nama penuh serta No. Matrik setiap ahli kumpulan masing-masing di borang yang disediakan. Bilangan ahli per kumpulan untuk makmal tahun 3 umum dihadkan kepada 4 orang dan setiap sesi hanya 20 kumpulan sahaja akan menjalankan ujikaji.  Manakala untuk makmal tahun 3 khusus bilangan ahli per kumpulan dihadkan kepada 4 orang sahaja dan setiap sesi ujikaji dihadkan kepada 8 kumpulan sahaja. Bilangan ahli per kumpulan untuk makmal Capstone tahun 4 dihadkan kepada 4 orang sahaja.


3. Nombor dan ahli kumpulan boleh dipilih tetapi keputusan muktamad akan ditentukan oleh penyelaras makmal.


4. Bilangan sesi adalah tertakluk kepada jumlah pelajar yang mendaftar.


5. Jika ingin menambah ahli kumpulan yang sudah ada, emailkan nama ahli tambahan kepada mohdazhar@fke.utm.my


6. Untuk memudahkan urusan:


7. Makmal Tahun 3 memerlukan persiapan pelajar dari segi ujian PRE-LAB yang perlu disiapkan sebelum memasuki makmal. Sila 'download' kertas ujikaji daripada makmal berkenaan (Senarai Makmal) untuk memastikan apa yang perlu disediakan dan dilaksanakan. 


(Sila klik link di bawah untuk daftar ahli kumpulan)

Tahun 3

Kumpulan SKEE 3732 (Makmal Umum)

Kumpulan SKEE/SKEL 3742 (Makmal Khusus) 

Tahun 4

Kumpulan SEE/SKEE 4722 (CAPSTONE)