SEE/SKEE4712 CAPSTONE - 2017


PERINGATAN:

Sebelum lakukan daftar kumpulan makmal tahun 4 dalam petak di sediakan mohon klik senarai kumpulan  SEE/SKEE 4712 dan baca sedikit nota peringatan.

Pilih nombor kumpulan yang belum di ambil untuk di jadikan nombor kumpulan anda. Jika nombor kumpulan bertindih, nombor yang tertindih kedua terbatal automatik.

MAKMAL TAHUN 4 CAPSTOME (Hanya 3 Seksyen)

SEE/SKEE 4712 : (5 pelajar/kumpulan)

Seksyen & Tarikh Jadual Makmal

Seksyen 1 (JB) : 2hb. Julai 2017 (Ahad) – 24hb. Ogos (Sabtu) 2017

Seksyen 2 (KL): 3hb. Julai 2017 (Isnin) – 25hb. Ogos (Jumaat) 2017

Seksyen 3 (PP): 3hb. Julai 2017 (Isnin) – 25hb. Ogos (Jumaat) 2017


PERHATIAN:

PENDAFTARAN KUMPULAN 2017 MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE

(Sekarang Di Buka untuk Daftar Kumpulan Makmal 2017)

            

Senarai Kumpulan SEE/SKEE4712 - 2017 (Seksyen 1 - JB)
SEE/SKEE4712 (Seksyen 1 - JB)


SEE/SKEE4712 (Seksyen 3 - PP)


SEE4712 (Seksyen 4)
Sila lihat Seksyen 5 adalah selepas seksyen 6 ini

Senarai Kumpulan SEE4712 2015 (Seksyen 6) untuk Pusat Kuala Lumpur

SEE4712 (Sesi/Seksyen 6)


SEE4712/22 (Seksyen 5)
Senarai Kumpulan SEE4712  2014 (Seksyen 7) - Tidak di tawarkan

SEE 4712 (Sesi/seksyen 7)