SEE/SKEE4712 CAPSTONE - 20182019-3


PERINGATAN:

Sebelum lakukan daftar kumpulan makmal tahun 4 dalam petak di sediakan mohon klik senarai kumpulan  SEE/SKEE 4712 dan baca sedikit nota peringatan.

Pilih nombor kumpulan yang belum di ambil untuk di jadikan nombor kumpulan anda. Jika nombor kumpulan bertindih, nombor yang tertindih kedua terbatal automatik.


MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE (Semua daftar SMP Seksyen 1)

SEE/SKEE 4712 : (4 pelajar/kumpulan)

PERHATIAN:

PENDAFTARAN KUMPULAN 20182019-3 MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE

SILA DAFTAR KUMPULAN  (Di buka daftar kumpulan)

            

Senarai Kumpulan SEE/SKEE4712 - 20182019-3 (Seksyen 1)
SEE/SKEE4712 (Seksyen 1 - Semua Pusat)
Senarai Kumpulan SEE/SKEE4712 - 2018 (Seksyen 1)  (Not Applicable) 

SEE/SKEE4712 (Seksyen 1 - Kumpulan Capstone JB)


SEE/SKEE4712 (Seksyen 3) - TIADA


SEE4712 (Seksyen 4)
Sila lihat Seksyen 5 adalah selepas seksyen 6 ini

Senarai Kumpulan SEE4712 2015 (Seksyen 6) untuk Pusat Kuala Lumpur

SEE4712 (Sesi/Seksyen 6)


SEE4712/22 (Seksyen 5)
Senarai Kumpulan SEE4712  2014 (Seksyen 7) - Tidak di tawarkan

SEE 4712 (Sesi/seksyen 7)