SEE/SKEE4712 CAPSTONE - 2018


PERINGATAN:

Sebelum lakukan daftar kumpulan makmal tahun 4 dalam petak di sediakan mohon klik senarai kumpulan  SEE/SKEE 4712 dan baca sedikit nota peringatan.

Pilih nombor kumpulan yang belum di ambil untuk di jadikan nombor kumpulan anda. Jika nombor kumpulan bertindih, nombor yang tertindih kedua terbatal automatik.


MAKMAL TAHUN 4 CAPSTOME (Hanya 1 Seksyen)

SEE/SKEE 4712 : (5 pelajar/kumpulan)


Seksyen & Tarikh Jadual Makmal

Seksyen 1 (Semua pusat) : 18hb. Jun 2018 (Isnin) – 27hb. Ogos (Jumaat) 2018


PERHATIAN:

PENDAFTARAN KUMPULAN 2018 MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE

(Masih belum di buka untuk Daftar Kumpulan Makmal 2018)

            

Senarai Kumpulan SEE/SKEE4712 - 2018 (Seksyen 1 - Semua pusat)
SEE/SKEE4712 (Seksyen 1 - Semua pusat)


SEE/SKEE4712 (Seksyen 3) - TIADA


SEE4712 (Seksyen 4)
Sila lihat Seksyen 5 adalah selepas seksyen 6 ini

Senarai Kumpulan SEE4712 2015 (Seksyen 6) untuk Pusat Kuala Lumpur

SEE4712 (Sesi/Seksyen 6)


SEE4712/22 (Seksyen 5)
Senarai Kumpulan SEE4712  2014 (Seksyen 7) - Tidak di tawarkan

SEE 4712 (Sesi/seksyen 7)