SEE4712 (PBL) - 2016


PERINGATAN:

Sebelum lakukan daftar kumpulan makmal tahun 4 dalam petak di sediakan mohon klik senarai kumpulan  SEE 4712 dan baca sedikit nota peringatan.

Pilih nombor kumpulan yang belum di ambil untuk di jadikan nombor kumpulan anda. Jika nombor kumpulan bertindih, nombor yang tertindih kedua terbatal automatik.

MAKMAL TAHUN 4 (Hanya 3 Seksyen)

SEE 4712 – PBL: 6 kumpulan sahaja dalam setiap sesi (5 pelajar/kumpulan)

Seksyen & Tarikh Makmal

Seksyen 1: 18hb. Julai (Isnin) – 22hb. Julai (Jumaat) 2016

Seksyen 2: 25hb. Julai (Isnin) – 29hb. Julai (Jumaat) 2016

Seksyen 3: 15hb. Ogos (Isnin) – 19hb. Ogos (Jumaat) 2016


PERHATIAN:

PENDAFTARAN KUMPULAN 2016 MAKMAL TAHUN 4

(Di Buka untuk Daftar Kumpulan Makmal 2016)

            

Senarai Kumpulan SEE4712 - 2016 (Seksyen 1)
SEE4712 (Seksyen 1)


SEE4712 (Seksyen 3)


SEE4712 (Seksyen 4)
Sila lihat Seksyen 5 adalah selepas seksyen 6 ini

Senarai Kumpulan SEE4712 2015 (Seksyen 6) untuk Pusat Kuala Lumpur

SEE4712 (Sesi/Seksyen 6)


SEE4712/22 (Seksyen 5)
Senarai Kumpulan SEE4712  2014 (Seksyen 7) - Tidak di tawarkan

SEE 4712 (Sesi/seksyen 7)