SEE/SKEE4712 CAPSTONE - 2018


PERINGATAN:

Sebelum lakukan daftar kumpulan makmal tahun 4 dalam petak di sediakan mohon klik senarai kumpulan  SEE/SKEE 4712 dan baca sedikit nota peringatan.

Pilih nombor kumpulan yang belum di ambil untuk di jadikan nombor kumpulan anda. Jika nombor kumpulan bertindih, nombor yang tertindih kedua terbatal automatik.


MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE (Semua daftar SMP Seksyen 1)

SEE/SKEE 4712 : (4 pelajar/kumpulan)

Daftar kumpulan capstone terbahagi kepada DUA.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kumpulan Capstone KL : 30hb. Jun 2018 (Sabtu) -10hb. Ogos (Jumaat) 2018

Jadual pertemuan pertama:Taklimat dan Penyeliaan di Pusat Kuala Lumpur.

Jadual pertemuan kedua dan ketiga di JB.


2. Kumpulan Capstone JB: 25hb. Jun 2018 (Isnin) - 10hb. Ogos (Jumaat) 2018

Jadual pertemuan kesemuanya (tiga pertemuan) di Pusat JB


PERHATIAN:

PENDAFTARAN KUMPULAN 2018 MAKMAL TAHUN 4 CAPSTONE

SILA DAFTAR KUMPULAN IKUT KUMPULAN CAPSTONE (Di buka daftar kumpulan)

            

Senarai Kumpulan SEE/SKEE4712 - 2018 (Seksyen 1 - Kumpulan Capstone KL)
SEE/SKEE4712 (Seksyen 1 - Kumpulan Capstone KL)


SEE/SKEE4712 (Seksyen 3) - TIADA


SEE4712 (Seksyen 4)
Sila lihat Seksyen 5 adalah selepas seksyen 6 ini

Senarai Kumpulan SEE4712 2015 (Seksyen 6) untuk Pusat Kuala Lumpur

SEE4712 (Sesi/Seksyen 6)


SEE4712/22 (Seksyen 5)
Senarai Kumpulan SEE4712  2014 (Seksyen 7) - Tidak di tawarkan

SEE 4712 (Sesi/seksyen 7)