SEE3722/42 (Khusus)

Tarikh Makmal:

SEE 3722/42: 20 kumpulan sahaja dalam setiap sesi (4 pelajar/kumpulan)

Seksyen 1: 2hb. Julai (Isnin) – 6hb. Julai (Jumaat) 2012

Seksyen 2: 9hb. Julai (Isnin) – 13hb. Julai (Jumaat) 2012

Seksyen 3: 16hb. Julai (Isnin) – 20hb. Julai (Jumaat) 2012

Seksyen 4: 23hb. Julai (Isnin) - 27hb. Julai (Jumaat) 2012 

Senarai kumpulan terkini SEE3722/42 (Seksyen 4)