SEE/SKEE 3742 20182019-03 (Khusus)

Perhatian: Proses Daftar kumpulan


TERHAD 8 KUMPULAN SAHAJA & SATU KUMPULAN 4 ORANG. Hanya lapan senarai ikut no kumpulan daftar terawal di terima. Mohon semak selepas key-in nama ahli kumpulan. Pastikan no kumpulan tidak bertindih selepas key-in. Jika no kumpulan key-in bertindih, kumpulan key-in daftar terawal (refer to tarikh & time) akan dipilih. No kumpulan bertindih kedua dan seterusnya automatic akan dipadam dari senarai oleh penyelaras makmal.

Tarikh Makmal:

Nota Penyelaras Makmal: Tarikh tertakluk kepada perubahan.


PENGUMUMAN

DAFTAR KUMPULAN MAKMAL2 TAHUN 3 DI BUKA


SEE/SKEE 3742: 12 kumpulan sahaja dalam setiap sesi (4 pelajar/kumpulan)

Seksyen 1 (SKEE): 25hb. Jun (Isnin) – 28hb. Jun (Jumaat) 2019

Seksyen 2 (SKEE): 8hb. Julai (Isnin) – 12hb. Julai (Jumaat) 2019

Seksyen 3 (SKEE): 15hb. Julai (Isnin) - 19hb. Julai (Jumaat) 2019 (Tutup)

Seksyen 3 (SKEL): 15hb. Julai (Isnin) - 19hb. Julai (Jumaat) 2019


PENDAFTARAN KUMPULAN UJIKAJI

MAKMAL SEE/SKEE 3742 2018 SEKSYEN 1, 2 (Di buka daftar kumpulan) SEKSYEN 3 (Tutup)

MAKMAL SKEL 3742 2018 SEKSYEN 3 (Di buka daftar kumpulan)


PERINGATAN: SEMUA SEKSYEN (TERHAD 8 KUMPULAN)


SEE/SKEE 3742 2019 (Seksyen 1)



SEE/SKEE 3742 2019 (Seksyen 2)


Senarai kumpulan terkini SEE/SKEE3742 2019 (Seksyen 3) (Tutup)

SKEE3722/42 2019 (Seksyen 3) (Tutup)