SEE3712/32 2013 (Umum)

Tarikh Makmal:

SEE 3712/32: 20 kumpulan sahaja dalam setiap sesi (4 pelajar/kumpulan)

Sesi 1: 1hb. Julai 2013 (Isnin) – 5hb. Julai  (Jumaat) 2013

Sesi 2: 8hb. Julai 2013(Isnin) – 12hb. Julai (Jumaat) 2013

Sesi 3: 15hb. Julai 2013 (Isnin) – 19hb. Julai (Jumaat) 2013


PERHATIAN::

(Pendaftaran kumpulan 2013 di buka)


SENARAI TERKINI MAKMAL TAHUN 3 UMUM (SEE 3732)
Sila lapor jika nama anda tercicir melalui email makmalspace


Senarai kumpulan terkini SEE3712/32 2013 (Seksyen 1)

SEE 3732 - 2013 (Sesi/Seksyen 1) 
Format Laporan

Cadangan/Komen

Surat Pelepasan 2012

Surat Pelepasan 2013