SKEE3712/32 20142015-03 (Umum)

Tarikh Makmal:

SKEE 3712/32: 20 kumpulan sahaja dalam setiap seksyen (3 pelajar/kumpulan)

Seksyen 1: 29hb. Jun 2015 (Isnin) – 3hb. Julai  (Jumaat) 201t5

Seksyen 2: 6hb. Julai 2015 (Isnin) – 10hb. Julai (Jumaa) 2015


PERHATIAN::

(Pendaftaran kumpulan 2015 belum lagi di buka)


SENARAI TERKINI MAKMAL TAHUN 3 UMUM (SKEE 3732)
Sila lapor jika nama anda tercicir melalui email makmalspace


Senarai kumpulan terkini SKEE3712/32 2015 (Seksyen 1)

SKEE 3732 - 2014 (Sesi/Seksyen 1)