Penempatan Makmal & Pengunaan Alat

Penempatan Makmal Capstone UTMSPACE SKE 2018/19-3

Penempatan bagi pelajar Makmal Capstone UTMSPACE SKE 2018/19-3 mengikut makmal yang ditetapkan seperti berikut: Disini (15/7/2019)


Penggunaan Peralatan Makmal

Bagi penggunaan peralatan atau ruang makmal dalam membangunkan produk akhir Capstone, pelajar hendaklah merujuk kepada senarai makmal pengajaran disini. Sila berhubung dengan penyelia makmal yang terlibat untuk urusan penggunaan tersebut.

Surat Kebenaran Penggunaan Makmal dan Peralatan

Sila lengkapkan borang kebenaran, dapatkan tandatangan fasilitator dan mohon kebenaran dari penyelia yang perlu digunakan melalui pautan ini: Disini

Borang pinjaman alatan: Disini