Longreportlist2018

Senarai nama-nama yang akan membuat long report untuk SKEE 3732 mengikut seksyen masing-masing.

1.  Pastikan short report anda telah di semak oleh pensyarah untuk di ambil semula sebagai rujukan ketika menulis long report.

2.  Hantar long report sebelum date line iaitu dua minggu selepas minggu makmal di jalankan. Markah kosong untuk long report selepas date line.

3.  Hantar kepada Penyelaras Makmal SPACE, FKE, UTM, 81310 UTM SKUDAI, JOHOR.


Senarai nama dan tajuk tugasan long report untuk SKEE3732 Seksyen 1 (25hb Jun - 28hb Jun 2018) dan SKEE3732 Seksyen 2 (2hb Julai - 5hb Julai 2018) di siarkan dalam fail pdf berjudul Senarai Long Report Assignment List SKEE3732 (Seksyen 1) dan Long Report List SKEE3732 Seksyen 2 2018.  

.... Penyelaras Makmal

Comments