Longreportlist2016

Senarai nama-nama yang akan membuat long report untuk SKEE 3732 dan SKEE 3742 mengikut seksyen masing-masing.

1.  Pastikan short report anda telah di semak oleh pensyarah untuk di ambil semula sebagai rujukan ketika menulis long report.

2.  Hantar long report sebelum date line iaitu dua minggu selepas minggu makmal di jalankan. Markah kosong untuk long report selepas date line.

3.  Hantar kepada Penyelaras Makmal SPACE, FKE, UTM, 81310 UTM SKUDAI, JOHOR.


Senarai nama dan tajuk tugasan long report untuk SKEE3732 2016 Seksyen 1 (18hb Julai - 22hb Julai 2016) seperti di siarkan dalam fail pdf berjudul Senarai SKEE3732 (Seksyen 1) Long Report Assignment.  
.... Penyelaras Makmal

Ċ
makmal space,
Jul 24, 2016, 8:27 PM
Comments