Senarai Long Report Assignment SKEE 3732 2019

Senarai nama-nama yang akan membuat long report untuk SKEE 3732 mengikut seksyen masing-masing.

1.  Pastikan short report anda telah di semak oleh pensyarah untuk di ambil semula sebagai rujukan ketika menulis long report.

2.  Hantar long report sebelum date line iaitu dua minggu selepas minggu makmal di jalankan. Markah kosong untuk long report selepas date line.

3.  Hantar kepada Penyelaras Makmal SPACE, Sekolah Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan, UTM, 81310 SKUDAI, JOHOR.


Senarai tugasan long report untuk SKEE3732 Seksyen 1 (24hb Jun - 27hb Jun 2019) di siarkan dalam fail pdf berjudul SKEE 3732 2019 Senarai Tugasan Long Report  

.... Penyelaras Makmal

Comments