Longreportlist2017

Senarai nama-nama yang akan membuat long report untuk SKEE 3732 mengikut seksyen masing-masing.

1.  Pastikan short report anda telah di semak oleh pensyarah untuk di ambil semula sebagai rujukan ketika menulis long report.

2.  Hantar long report sebelum date line iaitu dua minggu selepas minggu makmal di jalankan. Markah kosong untuk long report selepas date line.

3.  Hantar kepada Penyelaras Makmal SPACE, FKE, UTM, 81310 UTM SKUDAI, JOHOR.


Senarai nama dan tajuk tugasan long report untuk SKEE3732 2017 Seksyen 1 (10hb Julai - 13hb Julai 2017) di siarkan dalam fail pdf berjudul Senarai SKEE3732 (Seksyen 1) Long Report Assignment List.  
.... Penyelaras Makmal

Ċ
makmal space,
Jul 12, 2017, 6:40 PM
Ċ
makmal space,
Jul 17, 2017, 1:22 AM
Comments