Longreport2013

Senarai nama-nama yang akan membuat long report untuk SEE 3732 dan SEE 3742 mengikut seksyen masing-masing.

1.  Pastikan short report anda telah di semak oleh pensyarah untuk di ambil semula sebagai rujukan ketika menulis long report.

2.  Hantar long report sebelum date line iaitu dua minggu selepas minggu makmal di jalankan. Markah kosong untuk long report selepas date line.

3.  Hantar kepada Penyelaras Makmal SPACE, FKE, UTM, 81310 UTM SKUDAI, JOHOR.
Ċ
makmal space,
Jul 10, 2013, 8:27 PM
Ċ
makmal space,
Jul 10, 2013, 8:31 PM
Ċ
makmal space,
Jul 18, 2013, 7:16 PM
Ċ
makmal space,
Jul 18, 2013, 12:37 AM
Comments