Format Laporan Makmal

1. Markah keseluruhan bagi SEE2742:
  •  daripada laporan & kerja-kerja di makmal-berdasarkan kepada format yang ditetapkan di sini.

2. Markah keseluruhan bagi SEE 3712/3732 & SEE 3722/42:
  • daripada laporan & kerja-kerja di makmal berdasarkan format yang ditetapkan di sini (format report rujuk guide of technical report writing pada item individual task laman pengenalan SKEE 3732 )

3. Markah keseluruhan bagi SEE4712:
  • daripada kerja-kerja di makmal, persembahan & laporan berdasarkan format yg ditetapkan di sini.