Dokumen Makmal Capstone

Kumpulan Pelajar, Tema & Fasilitator [Kemaskini 30/6/2018]
 • Pusat Johor Bahru (JB01-JB10): Disini
 • Pusat Kuala Lumpur (KL01-KL09): Disini

Contoh Questionnaire (Pertemuan 1): Disini


Slaid Pembentangan
[25/6/2018 bagi pusat JB]
 • Slaid Pengenalan Makmal Capstone (JB): Disini
 • Slaid Ringkasan Perjumpaan 1: Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 1 (Soal selidik dan temuramah): Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 2 (User's profile dan design statement): Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 3 (Percambahan idea): Disini


Slaid Pembentangan [30/6/2018 bagi pusat KL]
 • Slaid Pengenalan Makmal Capstone (KL): Disini
 • Slaid Ringkasan Perjumpaan 1: Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 1 (Soal selidik dan temuramah): Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 2 (User's profile dan design statement): Disini
 • Slaid Perjumpaan 1, Sesi 3 (Percambahan idea): Disini