Perlaksanaan dan Pemilihan KumpulanRingkasan (Kemaskini 21/5/2019)


Makmal Capstone UTMSPACE SKE akan dijalankan mengikut butiran berikut:

    1. Tempoh sesi makmal adalah selama 7 minggu bermula dari 24/6/2019 - Isnin sehingga 6/8/2019 - Selasa, setara 12 minggu bagi pertemuan pelajar sepenuh masa.
    2. Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan dengan bilangan ahli wajib seramai 4 orang. Setiap kumpulan, diselia oleh 1 fasilitator, perlu menyiapkan 1 projek yang menjawab keperluan industri/komuniti berdasarkan tema yang diberi.
    3. Jumlah pertemuan antara setiap kumpulan bersama fasilitator masing-masing adalah sebanyak 3 kali dengan jumlah jam sebanyak 36 jam (12 jam/pertemuan).Pemilihan Kumpulan & Tema (Kemaskini 19/6/2019)


         Pembahagian kumpulan boleh dilihat disini.

Setiap kumpulan WAJIB mempunyai 4 ahli. Mana-mana pelajar yang ingin membuat pilihan ahli kumpulan, sila isi Google Form yang disediakan disini. Pemilihan kumpulan ini hanya dibuka sehingga 31/5/2019 (Khamis).

Setiap kumpulan WAJIB memilih 3 tema yang paling diminati sebagai tema projek bagi Makmal Capstone SPACE 2018/19-3 melalui Google Form disini. Pemilihan team juga ini hanya dibuka sehingga 31/5/2019 (Khamis). Jadual & Penempatan  (Kemaskini 16/6/2019)


Jadual perlaksanaan dan penempatan bagi Makmal Capstone UTMSPACE SKE 2018/19-3 adalah seperti berikut:Garis Masa & Aktiviti

Perlaksaan Makmal Capstone SPACE FKE adalah mengikut garis masa dan aktiviti-aktiviti berikut berdasarkan masa pertemuan: